Trasa rowerowa Blue Velo

na odcinku Inoujście – Modrzewie oraz Skoszewo – Czarnocin

ODDANA DO UŻYTKU!

Przez piękne tereny, wzdłuż dzikiej rzeki Iny, w pobliżu wraku Betonowca, nad brzegiem Zalewu Szczecińskiego wśród dziko żyjących koników polskich, krów Scottish Highland, bielików oraz kormoranów. To niektóre z atrakcji czekających na Blue Velo – Trasie Wokół Zalewu Szczecińskiego, jednej z głównych tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Zakończono właśnie prace na odcinkach Inoujście – Modrzewie oraz Skoszewo – Czarnocin prowadzących po wałach przeciwpowodziowych nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo – Czarnocin. Odcinki liczące 17,68 km są w pełni gotowe i oznakowane.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo Czarnocin” (nr RPZP.04.09.00-32-P002/16-00) w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (Oś priorytetowa 4: Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9: Rozwój zasobów endogenicznych).

Odcinki Inoujście – Modrzewie oraz Skoszewo – Czarnocin przebiegają przez tereny gmin: Goleniów, Stepnica oraz Wolin, które współfinansowały wkład własny projektu, realizowanego w latach 2017-2020. Wartość projektu wyniosła: 4,885 mln złotych. Wykonawcą inwestycji był P.P.H.U. „Agrosad” Wojciech Hawryszków.

Pomorze Zachodnie buduje sieć długodystansowych tras rowerowych o łącznej długości 1100 km. Budowane odcinkami trasy rowerowe połączą się w spójną sieć w ramach której do dyspozycji rowerzystów oddane zostaną Trasa Blue Velo (nr 3), Trasa Velo Baltica (EuroVelo 10 i 13), Trasa Pojezierzy Zachodnich (nr 20) oraz Stary Kolejowy Szlak (nr 15). Trasy te będą przebiegały przez całe województwo komunikując ze sobą wiele miast i atrakcji turystycznych. Trasy stanowić będą połączone wspólnym oznakowaniem odcinki nowych i istniejących dróg rowerowych, dróg publicznych o małym natężeniu ruchu oraz dróg leśnych. Dzięki temu każdy niezależnie od kondycji fizycznej czy rodzaju roweru będzie mógł komfortowo i bezpiecznie przemierzać Pomorze Zachodnie.

Mapy i opis trasy dostępne na www.rowery.wzp.pl

Projekt finansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020